Audycja w Radiu Plus

2011-08-10 06:09

W poniedziałek na Targu Węglowym w Gdańsku przedstawiciele polskiego kontyngentu byli gośćmi Radia Plus. Podczas audycji opowiedzieli słuchaczom o Jamboree, swoich wrażeniach, a także o staraniach ZHP o organizację 25. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w roku 2023.

files/jamboree2011.zhp.pl/news_foto/newsr.jpg files/jamboree2011.zhp.pl/news_foto/newsr1.jpg

Wróć