Komunikat konkursowy

2011-12-11 21:43

KOMUNIKAT KONKURSOWY

Informujemy, że zwycięzcami konkursu zostały następujące zespoły:

a) HKA "DIABLAK" - kategoria zespołów nieuczestniczących w Jamboree

b) zastęp Zofii Ryszkiewicz ze Szczepu 156 WDHiZ im. Józefa Szczepańskiego ps. Ziutek - kategoria zespołów uczestniczących w Jamboree

Gratulujemy!

Wróć