Be the change!

KOMUNIKAT KONKURSOWY

Informujemy, że zwycięzcami konkursu zostały następujące zespoły:

a) HKA "DIABLAK" - kategoria zespołów nieuczestniczących w Jamboree

b) zastęp Zofii Ryszkiewicz ze Szczepu 156 WDHiZ im. Józefa Szczepańskiego ps. Ziutek - kategoria zespołów uczestniczących w Jamboree

Gratulujemy!

“Be the change you want to see in the world” – Gandhi

(Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie – Ghandi)

 

Cały, otaczający się świat zmienia się w zawrotnym tempie. Wyjazd na drugi koniec globu nie sprawia problemu, egzotyczne owoce i warzywa pojawiają się na naszych stołach, przyjaciele z różnych krajów nie tracą ze sobą kontaktu, dzięki internetowi mamy wrażenie, że są równie blisko co nasi koledzy z osiedla, wiemy, że przedmioty z których korzystamy codziennie są produkowane w różnych krajach. Przekraczamy tradycyjnie rozumiane granice – globalizacja kieruje wszystkim co się dzieje w świecie na przemian stwarzając i zabierając możliwości rozwoju.  Może się wydawać, że świat nigdy wcześniej nie był bardziej jednolity, że wreszcie szanse są wyrównane.

Jednak nie wszyscy mają takie możliwości jak my, żyjący w uprzywilejowanej części świata – wśród krajów Globalnej Północy. Tak, mamy szczęście, że możemy chodzić do szkoły, że nad naszymi głowami nie latają bomby, że mamy dostęp do wody pitnej i ogólnodostępnej pomocy medycznej. Świat stanął w obliczu skrajnych sytuacji, gdzie jedni umierają z głodu, a drudzy bezkrytycznie korzystają z wszelkich dóbr konsumpcyjnych, nie zważając na to, że jesteśmy powiązani ogromną siatką globalnych zależności.

W 2000 roku, na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciele 189 państw (w tym Polski) podpisali Deklarację Milenijną wyznaczające Milenijne Cele Rozwoju do realizacji do 2015 roku. Jest to 8 celów z określonymi wskaźnikami:

  1. Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
  2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
  3. Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji  kobiet.
  4. Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci.
  5. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic.
  6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
  7. Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.
  8. Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.

Jesteśmy 4 lata przed terminem osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, do których zdeklarowało się tak wiele państw – czy to się uda? Czy to ma sens? Jak realizować MCR na własnym podwórku – podpowiadamy w zakładce Materiały.

„Polish Scouting: Be the change!” jest projektem, w którym podpowiadamy zuchom, harcerzom i wędrownikom jak mówić o globalnych zależnościach, problemach i wyzwaniach na “własnym podwórku”.

 

 

Projekt realizowany przez Fundację Światowe Jamboree dzięki wsparciu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/fundacja.jpg files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/FIO.jpg