Wpisowe IST

Activities

Wpisowe i terminarz wpłat:

I rata: po 500 zł za osobę do 30 września 2010r.
II tara: po 700 zł za osobę do 30 listopada 2010r.
III rata: po 800 zł za osobę do 28 lutego 2011r.
IV rata: po 600 zł za osobę do 30 kwietnia 2011r.
Łączna suma wpłat w ramach wpisowego wynosi 2600 zł. Pierwsza rata jest traktowana jako rezerwacja miejsca i jest bezzwrotna.

Wpłaty rat dokonane po terminie będą obciążone 5% dopłatą za zwłokę, ponieważ wpisowe do Szwecji będzie podlegało takiej dopłacie.

Członkowie IST wpłacają wpisowe w ratach na podane konto Fundacji Światowe Jamboree w wysokości i terminach podanych w terminarzu. Na życzenie Fundacja wystawi faktury po 2 i po ostatniej wpłacie raty.

Dane do przelewu:

Fundacja Światowe Jamboree
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Numer konta do wpłat dla IST:   65 1140 1010 0000 5118 7500 1019

W razie potrzeby wystawienia faktury dla członka IST prosimy o kontakt z Dyrektorem Fundacji Światowego Jamboree: Janina Zaczek-Peplinska, mail: j.zaczek-peplinska@zhp.net.pl, tel. 603540497.