Jamboree w regionach

jamboree

W tym dziale prezentować będziemy informacje o przygotowaniach do udziału w Jamboree i projektach realizowanych w poszczególnych chorągwiach ZHP, które wystawiły swoje reprezentacje.

Strony WWW reprezentacji z poszczególnych chorągwi:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska

Chorągiew Stołeczna

Strony WWW poszczególnych drużyn zlotowych (wg chorągwi lub nazwiska drużynowego):

Drużyna Tadeusza Pieńkowskiego