Komenda Polskiego Kontyngentu

Komendę Polskiego Kontyngentu na 22. Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji tworzą:
  • hm. Mariusz Bezdzietny - komendant - napisz e-mail
  • hm. Janina Zaczek-Peplinska - skarbnik napisz e-mail
  • hm. Mateusz Cebula - zastępca komendanta ds. promocji i informacji - napisz e-mail
  • hm. Adam Rukat - zastępca komendanta ds. organizacyjnych 
  • phm. Agnieszka Siłuszek - zastępca komendanta ds. programu