Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „Polish Scouting: Be the change!”

Organizowanego przez Fundację Światowe Jamboree przy wsparciu finansowym FIO 2011

 

1. Organizatorem „Konkursu” jest  Fundacja Światowe Jamboree, ul.  Konopnickiej 6,  00-941 Warszawa

2. Konkurs trwa od 1 lipca do 15 listopada 2011 r. 

3. W Konkursie może wziąć udział każdy zastęp reprezentujący Związek Harcerstwa Polskiego na 22. Światowym Jamboree Skautowym w Szwecji, oraz każdy zastęp harcerski, starszoharcerski i wędrowniczy nieuczestniczący w Jamboree.

4. Konkurs skierowany jest do zastępów drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych Związku Harcerstwa Polskiego.

5. Celem konkursu jest edukacja globalna i międzykulturowa w zakresie osiągania Milenijnych Celów Rozwoju i aktywizacja środowisk harcerskich do działań lokalnych na rzecz MCR w oparciu o przygotowany pakiet aktywizujący „Polish Scouting: Be the change”.

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i  bezpłatny.

7. W Konkursie biorą udział harcerze jako zastępy.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uruchomienie bloga/podstrony informującej o działaniach zastępów w ramach konkursu i przesłanie linku na adres: ekologia@zhp.pl do dnia 15.09.2011 r. 

9. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo, jednak zostaną rozdane nagrody w dwóch kategoriach: dla zastępów, które uczestniczyły w Światowym Jamboree Skautowym oraz te które nie uczestniczyły w Jamboree.

10. Oceniana będzie ilość , jakość oraz pomysłowość działań lokalnych związanych z osiąganiem Milenijnych Celów Rozwoju ORAZ działań związanych z Join In Jamboree systematycznie i w ciekawy sposób opisywanych na blogu. Elementy multimedialne związane z konkursem (zdjęcia, filmy, skany wycinków z gazet, wywiadów, nagrania z lokalnych stacji radiowych) będą dodatkowym atutem.

11. Działania w ramach konkursu mogą być realizowane do 20 listopada 2011 r. Działania i wpisy na blogach/podstronach po tym dniu nie będą oceniane.

12. Na stronie powinna się znaleźć adnotacja o składzie zastępu, zastępowym i drużynowym (opiekunie drużyny).

13. W skład jury oceniającego wejdą: koordynator projektu, specjalista z edukacji globalnej, przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się wolontariatem, fotograf oraz grafik/plastyk. Jury dokonana oceny prac do dnia 30.11.2011 r.

14. Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy biwak (z 2 noclegami) dla zastępu w Tatrach. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd do i ze schroniska, wyżywienie, noclegi oraz program. Biwaki te odbędą się w grudniu 2011, w terminie ustalonym wspólnie z wygranymi zastępami.

15. Oficjalne rezultaty Konkursu zostaną opublikowane na podstronie internetowej projektu: http://jamboree2011.zhp.pl/be-the-change.html 1 grudnia 2011 roku.

Do zwycięskich zastępów zostaną wysłane informacje e-mailem oraz zostaną powiadomione telefonicznie 1 grudnia 2011.

21. Decyzje Jury są ostateczne.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału puli nagród oraz zmiany liczby nagrodzonych.

 

Pytania? Niejasności? ekologia@zhp.plProjekt realizowany przez Fundację Światowe Jamboree dzięki wsparciu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/fundacja.jpg files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/FIO.jpg