O co chodzi?

Fundacja Światowe Jamboree we wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2011) realizuje projekt „Polish Scouting: Be the change!”, który ma na celu podniesienie świadomości członków Związku Harcerstwa Polskiego na problemy globalne i zmobilizowanie do podjęcia działań w lokalnych społecznościach na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. 

Głównymi uczestnikami projektu są członkowie Polskiego Kontyngentu na 22. Światowe Jamboree Skautowe 2011 w Szwecji oraz wszyscy członkowie Związku Harcerstwa Polskiego, którzy są zainteresowani realizowaniem edukacji globalnej, w tym międzykulturowej na podstawie materiałów – pakietu edukacyjnego. 

W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs zarówno dla zastępów, które będą uczestnikami Światowego Jamboree 2011 w Szwecji jak również dla tych zastępów, które nie będą uczestnikami tegorocznego Jamboree.

Projekt realizowany przez Fundację Światowe Jamboree dzięki wsparciu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/fundacja.jpg files/jamboree2011.zhp.pl/zdjecia_do_artykulow/PATRONI/FIO.jpg