Wpisowe

Spotkania

Zastępy pozyskują środki finansowe we własnym zakresie i ewidencjonują je w dokumentacji finansowej swojego macierzystego hufca. Środki na wpisowe mogą pochodzić zarówno z wpłat rodziców jak i z akcji zarobkowych, darowizn i od sponsorów. Pieniądze zgromadzone przez zastęp w hufcu przelewane są w ratach za cały zastęp (lub kilka zastępów) na podane konto Fundacji Światowego Jamboree. Fundacja wystawi hufcowi fakturę. Również każdy pojedynczy harcerz będący na Jambo będzie w ten sposób mógł otrzymać fakturę wystawioną przez hufiec w kwocie wpłaconego przez rodzica wpisowego.

Terminarz wpłat:
I rata:     po 400 zł za osobę do 15 kwietnia 2010r.
II rata:    po 300 zł za osobę do 30 czerwca 2010r.
III rata:   po 500 zł za osobę do 31 października 2010r.
IV rata:   po 900zł za osobę do 15 stycznia 2011r.
V rata:    po 300 zł za osobę do 31 marca 2011r.
VI rata:   po 200 zł za osobę do 31 maja 2011r.
Łączna suma wpłat w ramach wpisowego wynosi 2600 zł.
Pierwsza rata jest traktowana jako rezerwacja miejsca i jest bezzwrotna.

Powyższy harmonogram jest konsekwencją terminarza wpłat do organizatorów i nie może ulec zmianie.

Wpłaty rat dokonane po terminie będą obciążone 5% dopłatą za zwłokę, ponieważ wpisowe do Szwecji będzie podlegało takiej dopłacie.