Wpłaty

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Przy wpłatach poszczególnych rat za wpisowe uczestników na 22. Światowe Jamboree Skautowe prosimy o przestrzeganie następującej procedury:

Krok 1. Zastępowy zbiera pieniądze za daną ratę od członków swego zastępu i wpłaca je do macierzystej Komendy Hufca (hufca, w którym sformowano zastęp). Ewentualnie rodzice uczestników wpłacają pieniądze, także do Komendy Hufca. Komenda Hufca za tak dokonane wpłaty wystawia potwierdzenie (KP lub faktura – wg potrzeb i wewnętrznych ustaleń).

Krok 2. Komenda Hufca wpłaca zbiorczo całą ratę za cały zastęp (lub zastępy, jeśli takich w hufcu jest więcej) na odpowiednie konto Fundacji Światowego Jamboree, podając w tytule przelewu imię i nazwisko zastępowego (dla łatwiejszej identyfikacji wpłat).

Krok 3. Zastępowy podaje dane Hufca do faktury na adres
j.zaczek-peplinska@zhp.net.pl wraz ze szczegółowym wskazaniem, której wpłaty ma ona dotyczyć (data wysłania przelewu, imię i nazwisko zastępowego oraz kwota). Fundacja Światowego Jamboree wystawia hufcowi fakturę. 

Zasady wpłat dla IST podane są tutaj.


Dane do przelewu:

Fundacja Światowe Jamboree
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

Oto wykaz kont dla hufców z poszczególnych chorągwi. Prosimy o ich przestrzeganie, co pomoże uniknąć nieporozumień.

CHORĄGIEW

Numer konta

Białostocka

39 1140 1010 0000 5118 7500 1002

Dolnośląska

71 1140 1010 0000 5118 7500 1008

Gdańska

06 1140 1010 0000 5118 7500 1014

Kielecka

33 1140 1010 0000 5118 7500 1013

Krakowska

17 1140 1010 0000 5118 7500 1010

Kujawsko-Pomorska

49 1140 1010 0000 5118 7500 1016

Lubelska

60 1140 1010 0000 5118 7500 1012

Łódzka

87 1140 1010 0000 5118 7500 1011

Mazowiecka

28 1140 1010 0000 5118 7500 1006

Opolska

82 1140 1010 0000 5118 7500 1004

Podkarpacka

76 1140 1010 0000 5118 7500 1015

Stołeczna

98 1140 1010 0000 5118 7500 1007

Śląska

12 1140 1010 0000 5118 7500 1003

Warmińsko - Mazurska

55 1140 1010 0000 5118 7500 1005

Wielkopolska

44 1140 1010 0000 5118 7500 1009

Zachodniopomorska

22 1140 1010 0000 5118 7500 1017

Ziemi Lubuskiej

92 1140 1010 0000 5118 7500 1018

Konto dla IST

65 1140 1010 0000 5118 7500 1019W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem Fundacji Światowego Jamboree: Janina Zaczek-Peplinska, mail: j.zaczek-peplinska@zhp.net.pl, tel. 603540497.