Zakochaj ich w Warszawie – czyli o tym jak promować Nasze Miasto

O projekcie:

Projekt Zakochaj ich w Warszawie – czyli o tym jak promować Nasze Miasto to m.in.:

- zdobycie praktycznej umiejętność promowania Warszawy – stolicy Polski na międzynarodowych forach wśród młodych ludzi z zagranicy;

- popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy oraz budowanie jej wizerunku jako stolicy europejskiego kraju;

- zgłębienie wiedzy o Warszawie i wzmacnianie więzi łączących nas z naszym rodzinnym Miastem;

- odkrycie turystycznego i kulturowego potencjału stolicy (miejsc, historii, tradycji, wydarzeń kulturowych, sportowych, dorobku kulinarnego i in.).

W ramach projektu grupa warszawskich instruktorów, członków Polskiego Kontyngentu na Jamboree 2011, przygotuje program promocji Warszawy, który zostanie wykorzystany podczas zbliżającego się Jamboree, a także podczas innych międzynarodowych wydarzeń, w których będzie brała udział reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Już niedługo na stronie pojawią się relacje z projektu, a także przydatne materiały, które będą mogły być wykorzystane np. podczas zbiórek harcerskich warszawskich drużyn poświęconych poznawaniu ich miasta.

Zapraszamy!

Projekt jest realizowany dzięki finansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.